Fågelskådning

När man som jag bor i en av Sveriges mest fågeltäta kommuner är man bortskämd med vardagsskådning av hög kvalitet. Vattenriket bjuder på härlig skådning av våtmarksarter som rödspov, änder och gäss, och på senare år har ägretthägrar blivit en allt vanligare besökare. I vattendragen finns kungsfiskare, forsärla och strömstare på flera håll och här finns också mängder med lokaler för olika intressanta arter som till exempel fältpiplärka, gulhämpling och brandkronad kungsfågel – som den här nedan, fotograferad här hemma i trädgården våren 2013, ett år då de dessutom häckade i trädgården, bara några meter från huset. Det är kvalitet!

Brandkronad kungsfågel i trädgården

Intresserad av guidning i kommunen? Kontakta mig!

Comments are closed.